torsdag, september 10, 2009

OBS! OBS! OBS!


Om det inte har gått fram till alla, så ligger den här bloggen lite i dvala under Frankriketiden. Jag skriver något resedagboksliknande på La vie en France, så håll uppsikt där!