torsdag, november 30, 2006

Språkdebatt

Det blev en hetsig debatt då svenska språket skulle diskuteras hos Rosenberg. Alla deltagare hade något intressant att säga, men det blev Fredrik Lindström och språkforskaren Ebba Witt-Brattström som stod för det mesta av diskussionerna. Ett tag trodde jag nästan att de två skulle ryka ihop!

Ebba-Witt Brattström är, för att sammanfatta, überkonservativ. Så fort samtalet kom in på svengelska, internetspråk, rinkebysvenska eller liknande framhöll hon vilken stor fara dessa är för vårt språk. Hon är rädd för att se internetspråket ta sig in i skoluppsatser och för att rinkebysvenskan ska användas på anställningsintervju. Men det är, för att använda ett Fredrik Lindströmskt ord, helt fel tänk! Jag tror inte att risken är särskilt stor att de olika användningsområdena för språket kommer att blandas ihop. Fredrik Lindström jämförde med sörmländskan, som ju inte skulle användas i skrift eller på anställningsintervju. Visst har Ebba-Witt Brattström rätt i att ett sociolekt (som rinkebysvenskan) och en dialekt (som sörmländskan) inte får likställas, men de är ändå i sammanhanget jämförbara. Jag tror att de flesta olika grupper i samhället har sitt sätt att använda språket, och dessa sätt används just i de specifika grupperna. Visst händer det att ett ord från en grupp slinker med av bara farten i samtal med någon från en annan grupp ibland, men i det stora hela håller de sig till sitt forum. Någon utkonkurrens av "normalsvenskan" tror jag definitivt inte att vi behöver vara oroliga för!

Fredrik Lindström berättade att han när det gäller talspråk är liberal, medan han är konservativ sett till skriftspråket. Jag är detsamma! Det är alltid bra med lite utveckling, och det behövs för att språket inte ska kännas stelt och antikt. Vi människor måste känna oss delaktiga - det är ju VÅRT språk. Skapa nya ord, om endast engelskt uttryck finns! Hitta på ett eget namn på den där saken du alltid funderat över vad den heter! I tal kan vi kosta på oss att vara mer frispråkiga (du kan ju alltid förklara dig om ingen förstår vad du menar), men i skrift har du bara en chans att göra dig förstådd. Då är det extra viktigt att yttrycka sig tydligt och korrekt.

Fredrik Lindström har dessutom en poäng när han säger att du inte kan tvinga på någon ett språk. Ebba Witt-Brattström anser att svenskundervisningen i våra skolor är undermålig, men jag tror inte att det är (enbart) där problemet ligger. Det måste finnas motivation också!

0 kommentarer: